Min indkøbskurv

70 erindringsglimt fra russertiden. En bog af Birgitte Borgen Müller Marcussen. Her ses bogens forside.

70 Erindringsglimt fra russertiden på Bornholm

Af Birgitte Borgen Müller Marcussen

Russertiden på Bornholm 1945-1946 blev et møde på godt og på ondt. En tid med kosakdans og musik på torvet, romantik i luften og byttehandel med ure, cigaretter og cykler – men også en tid med tyverier, overfald og voldtægter.
I denne bog fortæller 70 bornholmere om deres oplevelser fra de 11 måneder i 1945-1946, hvor 8.000 russiske soldater opholdt sig på Bornholm, som en forlænget afslutning på Anden Verdenskrig. Flere fortæller deres historie for første gang.

Tavsheden brydes i 70 erindringsglimt fra russertiden:

”Det letter at få det sagt„

Den nu 91-årige Henning Sorth var øjenvidne til nedskydningen af en russisk soldat. En likvidering, som skyldtes en desertering, da den sovjetrussiske soldat ikke ville rejse med hjem – og stak af over marken.
”Jeg kan stadigvæk se det for mine øjne, men det letter at få det sagt”, fortæller Henning Sorth samtalen.

Læs Hennings historie – og 69 andre bornholmske øjenvidneberetninger – om livet i en tid med besættelse i bogen 70 Erindringsglimt fra russertiden på Bornholm!

Forside og bagside fra bogen 70 erindringsglimt fra russertiden.

70 bornholmske øjenvidner fortæller

I 70 Erindringsglimt fra russertiden på Bornholm har forfatter Birgitte Borgen Müller Marcussen haft samtaler med 70 bornholmske øjenvidner om deres erindringer fra russertiden. Flere fortæller om deres erindringsglimt for første gang.

– Russertiden var den tavse periode. Både blandt befolkningen, men også i offentligheden, fordi pressen ikke måtte skrive noget, som kunne tirre russerne. Denne tavshed kom faktisk bag på mig, siger forfatteren.

Med bogen bliver tavsheden brudt for mange og det er vigtigt, at det bliver gjort nu.

– For det første er personerne, som var vidner til russertiden, snart borte. For det andet er netop disse personer – som primært er vokset op på landet – stærkt underrepræsenteret i historien, da de fleste kun gik i skole hver anden dag og ikke skrev meget. Vi mangler simpelthen deres erindringer fra russertiden, fortæller Birgitte Borgen Müller Marcussen.

Bogen er blevet til i samarbejde med Bornholms Ø-arkiv, hvor man er begejstret for forfatterens ihærdige arbejde.

– Viden bliver ikke altid overleveret af sig selv, slet ikke hvis den er forbundet med smertelige minder, eller hvis man tilhører en tavs generation, der er opdraget til ikke at pive, søge medynk, eller tale for meget om sig selv. Netop dette har forfatteren haft en forståelse for – og hun har gjort et uvurderligt stykke arbejde med denne indsamling af erindringsglimt, siger Amanda Stevne Pihl, arkivar på Bornholms Ø-arkiv.

Museumsinspektør på Bornholms Museum, Jakob Seerup, har skrevet bogens forord.

– Det fremgår, at mange var bekymrede over, hvad der dog skulle blive af Bornholm. Og set i historiens store bakspejl er det da også i dag stærkt tankevækkende, hvordan det kunne være gået, hvis russerne var blevet på Bornholm, skriver Jakob Seerup.

70 Erindringsglimt fra russertiden på Bornholm er på 200 sider, rigt illustreret og med forord af museumsinspektør Jakob Seerup. Bogen udgives af Hakon Holm Publishing.

Historien

De sovjetrussiske soldater bombede Rønne og Nexø den 7. og 8. maj 1945, hvor resten af Danmark festede efter Befrielsen. De tyske tropper ville kun overgive sig til briterne, men de kom ikke – i stedet kom bombeflyene og bornholmerne måtte flygte ud til familie og venlige sjæle på øens gårde og husmandssteder.

Den 9. maj 1945 overgav tyskerne sig til de sovjetrussiske tropper – og prompte startede russerne en operation med at få transporteret over 20.000 tyske soldater og flygtninge fra Bornholm – og til en fremtid i uvished i Rusland.

Herefter startede 11 måneder med omkring 8.000 russiske soldater på Bornholm. Et møde, som 70 bornholmere nu sætter ord på – med hver deres ERINDRINGSGLIMT.

Dramatiske beretninger bliver fortalt i
70 erindringsglimt fra russertiden

Vi løb ned ad trappen, og lige der, hvor der var et vindue, sad en tysk soldat med et maskingevær og skød op i luften efter et russisk fly. Vi skulle ned i husets beskyttelsesrum, og der sad vi sammen med to kontorister i tre timer. Vi kunne høre flere brag, og mange tanker gik igennem vore hoveder.
Tove Haabengaard

Senere fik de tyske flygtninge besked på, at nu skulle de hjem. Det var en elendig flok, der drog af sted, måske var der 50 personer. De tøffede af sted – og tårerne trillede ned ad kinderne på dem. Far fik senere at vide af fiskerne på Christiansø og i Gudhjem, at flygtningene kom afsted på pramme og blev bombet.
Erna Hansen

Efter bombardementet var der tæt på 100 evakuerede hos os på Langensgård i Nylars. De havde selv tæpper med og nogle havde telte. De blev placeret ude i haven, hvor der blev bredt halm ud over det hele.
Jørgen Kofoed

Den ene soldat manglede det yderste på næsen, som vistnok var skudt af. Den anden russer havde et hul gennem armen, så man kunne se direkte igennem den. I familien har vi senere talt om, hvordan det kunne lade sig gøre, men vi havde alle set hullet.
Peter Hansen

I beskyttelsesrummet: Jeg husker, at min far sad stille og roligt og spiste en mad, men min mor skældte ham ud, fordi han kunne tage det hele så roligt.
Gertrud Friis

Russeren smed mor ind i spisekammeret og låste døren med nøglen. Olaf løb op til far. Jeg skreg, næsten så der ikke var mere lunge tilbage. Jørgen lagde armene om mig og krammede mig.
Anne-Margrethe Jacobsen

Om forfatteren

Birgitte Borgen Müller Marcussen

Forfatter Birgitte Borgen Müller Marcussen.

Birgitte Borgen Müller Marcussen (f. 1947) er matematisk student fra Rønne Statsskole (1966), folkeskolelærereksamen med linjefagene religionskundskab og historie fra 1973, eksaminer fra Københavns Universitet i pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode, samt pædagogisk observation.

Grundskolelærer 1973-2013 med særlig vægt på undervisningens samtale.

Birgitte Borgen Müller Marcussen har tidligere udgivet bogen ”Folkelighedens fremkomst på Bornholm 1856-1886” (2017) om bestræbelserne på at få en demokratisk bevidstgjort befolkning på Bornholm – blandt andet ved hjælp af folkemøder.

Birgitte Borgen Müller Marcussen er desuden debattør i landsdækkende aviser og fagblade og foredragsholder.

Bogens tilblivelse

– Jeg startede min indsamling af erindringsglimt fra russertiden i sommeren 2020. På grund af Corona-pandemien var det umuligt at mødes fysisk og markere 75-året for Danmarks befrielse, men jeg fik skrevet et indlæg til Bornholms Tidende med et uddrag af Else-Marie Juhls dagbog. Jeg rundede mit indlæg i Bornholms Tidende af med at efterlyse folk, der havde erindringsglimt fra befrielsen, som de ville dele med mig, fortæller Birgitte Borgen Müller Marcussen.

Det førte til den første henvendelse fra en mand, der havde noget at fortælle. Det var dog slet ikke om selve befrielsen, men om russerperioden. Kort efter fører en tur med Dansk Vandrelaug i Paradisbakkerne til en aftale om et interview med endnu et øjenvidne fra russertiden på Bornholm. Sådan startede indsamlingen af de erindringsglimt, der skulle blive til denne bog.

– Typisk når jeg er kommet forbi – eller har ringet – og præsenteret mig og fortalt om mit ærinde, så har jeg også spurgt, om vi skulle tales ved om et par dage, eller om vi skulle gøre det nu. Alle sammen sagde, at det skulle være nu! Derfor har jeg oplevet, at de – øjenvidnerne – vidste lige præcis, hvad de ville fortælle mig.

Du kan læse mere om indsamling og metode i 70 Erindringsglimt fra russertiden på Bornholm.

Russiske soldater på vej mellem byerne Sandvig og Allinge.
Nexø Torv, maj 1945.
Den russiske general A. Jakusjov skridter fronten af foran de danske soldater fra 15. bataljon. Dette på kajen i Rønne kort før afrejse den 5. april 1946.
Kronprinseparret skridter af foran russere. Dette i forbindelse med parrets besøg på Bornholm den 18. og 19. juni 1945.
Fodbold og fest på Allinge Stadion 1945.

Erindringsglimt fra bogen

Min far var jo politimand, og det var ham, der skulle skrive rapporter om voldtægter og overfald, som der desværre ikke kunne følges op på, for det tog russerne sig selv af. Når han kom hjem fra arbejde, kunne vi mærke på ham, at det pinte ham, at politiet ikke kunne følge sagerne til dørs.
Henning Fält-Hansen

”Det er russerne, der synger ude i skoven”, sagde min mor. Senere fik jeg fortalt, at russerne ofte om aftenen underholdt den lokale befolkning med sang, musik og folkedans.
Arne Ipsen

Her så længe efter – så går det nok an at fortælle, at jeg også købte nogle småting af disse russiske venner. Et par pistoler blev det til, en kikkert og et armbåndsur, samt et par andre småting. Bare fordi tingene var der. Det var bare ungdommelig skæg og ballade.
Knud Marker

Kvinden blev bedt om at udpege voldtægtsmanden. Det gjorde hun. ”Pling”. Så var han skudt på stedet.
Børge Mogensen

Bogfakta

Titel: 70 Erindringsglimt fra russertiden på Bornholm
Sidetal: 200 (ill.)
Udgivet af: Hakon Holm Publishing
ISBN: 978-87-87698-16-0
Bogen sælges via landets boghandlere (DBK)
og via www.hakon-holm.dk
Pris: 275 kr.

Andre bøger fra Hakon Holm Publishing
om bornholmernes liv under 2. verdenskrig

Den Røde Hær forlader i foråret 1946 Bornholm med en bragende afskedssalut fra en sovjetisk destroyer. Opmarcherede danske soldater med aflagt britisk militærudstyr gør honnør på kajen i Rønne. Krigen er ovre, men lille Danmark kommer hurtigt til at få en vigtig storpolitisk rolle, blandt andet i kraft af Bornholms beliggenhed i NATOs østligste territorialfarvand.
Bornholm i krig og fred er et gennemillustreret og informationstæt værk på 450 sider, hvor læseren gives ny viden og indsigt om Danmark og Bornholms stærke bånd og perspektiver til verdenspolitikken. Bogen strækker sig fra tiden op til Anden Verdenskrig, under Den kolde krig og frem til i dag. Bogen er skrevet af Niels Geckler og Morten Friis Jørgensen.

Blev Bornholm slet ikke nævnt i radioavisen? Hvorfor blev vi glemt? Har vi altid sat lys i vinduerne den 5. april? Disse spørgsmål behandles i bogen, som udkom den 5. april 2021 – i 75 året for russernes afrejse fra Bornholm. I bogen skildres russernes bombning af Bornholm, deres ophold på øen og de 2000 soldaters afrejse. 30 ældre bornholmere fortæller om deres oplevelser, som spænder vidt. Lige fra dødsangst under bombardementerne til romantiske forhold med soldaterne. Historikerne Bo Lidegaard og Jakob Seerup sætter perspektiv på de spørgsmål og begivenheder, som fortsat diskuteres og mærkes på Bornholm i dag.
Bogen er på 208 sider og rigt illustreret.
Bogen er skrevet af Thomas Kofoed Poulsen.

En historie- og fotobog, hvor gamle fotos fra Anden Verdenskrig er smeltet sammen med nye fotos, taget fra præcis samme position. Fortid møder nutid og der opnås en effekt af, at tyske, russiske og danske soldater ”går igen” i Rønnes gader – som historiens spøgelser. Samtidig fremkalder billederne også en genkendelse og en erkendelse af, at det skete lige her!
Bogen indeholder over 100 fotos og ledsages af både stedets og krigens historie. Dertil bykort over Rønne, hvor de historiske begivenheder er markeret.
Teksten er på dansk, engelsk og tysk. Bogen er på 288 sider og skrevet af Jens Voigt.